Noslēgti līgumi Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas darbu 1. kārtas būvniecībai un būvuzraudzībai

Bilde

 

25. februārī Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis būvuzraudzības līgumu ar SIA “Marčuks”. Līguma ietvaros uzņēmējam ir jāveic būvuzraudzība Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas darbu 1. kārtai, atbilstoši normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem. Līgums ir spēkā līdz abu pušu saistību pilnīgai izpildei.

7. martā ir noslēgts publisko būvdarbu līgums ar SIA “Smart Energy”. Uzņēmējs veiks Zasulauka manufaktūras parka labiekārtošanas darbu 1. kārtu. Darbu kopējais izpildes termiņš SIA “Smart Energy” ir 150 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās dienas līdz darbu nodošanai ekspluatācijā.

Kā ziņots iepriekš, projekta gaitā paredzēts labiekārtot daudzfunkcionālu sporta laukumu, blietējot tā segumu un nobruģējot gājēju ietvi. Sporta laukumu paredzēts aprīkot ar basketbola groziem. Teritorijā paredzēts izvietot āra trenažierus, kā arī ierīkot atpūtas zonu pie dīķa, kur tiks novietoti 10 parka soliņi un atkritumu urnas.