Noslēgti autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumi sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanai Rītabuļļos

bilde

 

Rīgas domes Satiksmes departaments ar SIA “Vianova” ir noslēdzis būvuzraudzības līgumu sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanas darbiem Rītabuļļos par summu 5 808 EUR. Savukārt autoruzraudzības līgums noslēgts ar būvdarbu dokumentācijas izstrādātāju SIA “EVOLUTION ROAD” par 446,49 EUR. Tiek gatavots būvdarbu līgums darbu uzsākšanai šī gada aprīlī. Sabiedriskā transporta pieturvietu Rītabuļļos labiekārtošanas darbus plānots pabeigt un objektu nodot ekspluatācijā līdz šī gada vidum.

Jau iepriekš ziņots, ka noslēdzies Rīgas domes Satiksmes departamenta organizētais iepirkums ‘’’Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana “Rītabuļļos’’ izbūve’’. SIA “GMD Būve” piedāvājums atbilda iepirkuma nolikuma prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš tika noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanas Rītabuļļos izbūves piedāvāto cenu 69 606,62 bez PVN.