Noslēgta vienošanās par projektēšanas un autoruzraudzības līguma pārņemšanu

Bilde

 

Pērnā gada 29.decembrī, Rīgas domes Teritorijas un labiekārtošanas pārvalde (TLP) parakstīja trīs pušu vienošanās ar SIA”BM-PROJEKTI” par spēkā esošā projektēšanas un autoruzraudzības līguma pārņemšanu no RD Mājokļu un vides departamenta (MVD).

Projekts “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” 2022. gadā īstenošanai no MVD tika nodots TLP. 

Ņemot vērā minēto, TLP ir sagatavojusi darba uzdevumu izmaiņu projekta izstrādei un nosūtījusi SIA “BM-PROJEKTI”, kas ir autors sākotnējam projektam, piedāvājuma sagatavošanai.

Kā ziņots iepriekš, izmaiņas ir saistītas ar:
-    suņu pastaigu laukuma pārplānošanu nesamazinot laukuma kvadratūru, bet saglabājot plašāku skatu uz centrālo parka lauci;
-    aizsardzības pasākumu nodrošināšanu atsevišķiem dižkokiem;
-    labiekārtotas ugunskura vietas izveidi;
-    labiekārtojuma elementu (piknika galdi, atkritumu urnas, informācijas stendi utt.) apjoma un dizaina precizējumiem.

Projekta “Vec-Anniņmuižas atdzimšana” rezultātā paredzēts izveidot piknika vietas un suņu pastaigu zonu, norobežojot to ar žogu un iekārtojot atkritumu tvertnes, uzstādīt informatīvu stendu pie Vec-Anniņmuižas pamatu vietas sabiedrības izglītošanai, apkaimes piederības sajūtas un identitātes veicināšanai un kultūrvēsturiskajai izpratnei, kā arī izveidot veselības veicināšanas un dižkoku izziņas taku, kur varēs ērti piekļūt un aplūkot 8 valsts nozīmes dižkokus un 10 vietējās nozīmes dižkokus.