Noslēgta papildus vienošanās par līguma pagarināšanu

Bilde

 

Pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta noslēgtā līguma ar SIA “LAAGA ARCHITECTS” par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un tā autoruzraudzību 3. novembrī noslēgta papildu vienošanās par līguma izpildes laika pagarinājumu. Līguma izpildes laiks pagarināts no pieciem uz septiņiem mēnešiem. Papildus Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir saņēmis vēstuli no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta par projektā nepieciešamiem tehniskiem precizējumiem. Nepieciešamie precizējumi apspriesti un saskaņoti ar Pilsētas attīstības departamentu, projektētāju un Mājokļu un vides departamentu.


Projekta gaitā paredzēts labiekārtot daudzfunkcionālu sporta laukumu, blietējot tā segumu un nobruģējot gājēju ietvi. Sporta laukumu paredzēts aprīkot ar basketbola groziem. Teritorijā paredzēts izvietot āra trenažierus, kā arī ierīkot atpūtas zonu pie dīķa, kur tiks novietoti 10 parka soliņi un atkritumu urnas.