Noslēdzies iepirkums sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanai Rītabuļļos

bilde

 

Noslēdzies Rīgas domes Satiksmes departamenta organizētais iepirkums ‘’’’Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos’’ izbūve’’ (identifikācijas Nr. RDSD 2020/17).

Piedāvājumus iepirkumam iesniedza 4 pretendenti, taču viena pretendenta piedāvājums neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām.

SIA “GMD Būve” piedāvājums atbilda iepirkuma nolikuma prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš tika noteikts, ņemot vērā sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanas Rītabuļļos izbūves piedāvāto cenu 69 606,62 bez PVN.