Izstrādāts projektēšanas iepirkuma nolikums projektam “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”

Bilde

 

SIA “Rīgas meži” ir sagatavojuši projektēšanas iepirkuma nolikumu projektam  “Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā”.  Nolikuma izstrādes laikā SIA “Rīgas meži” ir kontaktējušies ar projekta autoru un citām iesaistītajam pusēm. Izstrādājot nolikumu, tika ņemtas vērā jaunās izvietojamo elementu atrašanās vietas.

2022. gada jūlijā tika mainīta par projekta īstenošanu atbildīgā pašvaldības iestāde, un tas tika nodots īstenošanai Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei (TLP). Turpmāk visus projekta īstenošanai nepieciešamos darbus veiks TLP.

Izvēlētā atpūtas zonas teritorija ir sasniedzama no vairākām Rīgas apkaimēm, tāpēc atpūtas zonu primāri izmantos Teikas, Purvciema un Mežciema apkaimju iedzīvotāji. Projekta mērķa grupa ir  ģimenes ar bērniem, bērni, pusaudži, sportisti, pieaugušie un apkaimju seniori. Projekta paredzamais rezultāts ir meža kā rekreatīvās zonas pilnveidotas izmantošanas iespējas, veselīga dzīvesveida attīstība.