Izstrādāts būvprojekts visu paaudžu sporta kompleksa izveidei un iesniegts izskatīšanai būvvaldē

Vizualizācija

 

Laika posmā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. ir veikta būvprojekta izstrāde visu paaudžu sporta kompleksa izveidei un būvprojekts ir iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē izskatīšanai.