Izstrādāts Āgenskalna laukuma labiekārtošanas būvprojekts

Agenskalns bilde

Rīgas pilsetas būvvaldē saskaņots SIA "LAAGA ARCHITECTS " izstrādātais Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošanas būvprojekts labiekārtošanas darbu veikšanai.