Izsludināts Zasulauka manufaktūras parka būvprojekta izstrādes iepirkums

bilde

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir sagatavojis tehnisko specifikāciju iepirkuma par projekta dokumentācijas izstrādi Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursa finansētajam projektam “Zasulauka manufaktūras parks”.

Iepirkums ir izsludināts 25.02.2021. ar pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 09.03.2021.

Projekta ietvaros plānots izveido āra trenažierus un labiekārtot daudzfunkcionālu sporta laukumu. Pie dīķa tiks izvietota atpūtas zona, kā arī 10 soliņi un atkritumu urnas ap dīķi un pie sporta laukuma. Tiks atjaunots vēsturiskais gājēju ceļš pie sporta laukuma, kā arī izveidota jauna blietēta cietā seguma taka no Bārtas ielas līdz dīķim. Posmā no dīķiem līdz Bārtas ielai uz zemesgabala dienvidu pusi paredzēts atjaunot esošo celiņa segumu.