Izsludināts būvniecības iepirkums projektam “Brasa - draudzīga vieta lieliem un maziem bērniem”

Bilde

 

2022.gada 18.martā Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa, sadarbībā ar Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldi izsludinājusi būvniecības iepirkumu projektam “Brasa – draudzīga vieta lieliem un maziem bērniem”.

Pēc būvniecības iepirkuma noslēgšanās un būvniecības līguma noslēgšanas, paredzēta nākamā tikšanās ar projekta iesniedzējiem – biedrību “Brasa” –, lai pārrunātu un vienotos par gala variantu aktivitāšu trases laukuma elementiem, papildus elementiem, piemēram, zemes līmeņa batuts, šūpoles “ligzda”, izvēlētos seguma veidu u.c. elementus, atbilstoši projektā pieejamajam finansējumam.

Pēc gala varianta saskaņošanas ar projekta iesniedzēju Pārvalde izstrādās aktivitāšu trases laukuma paskaidrojuma raksta projektu, ko izskatīs un saskaņos sertificēts arhitekts, ar ko Pārvaldei ir noslēgts līgums no 2021. gada, un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Būvniecības informācijas sistēmā uz saskaņošanu ar visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības iestādēm un komunikāciju turētājiem, un iesniegts saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles nodaļā. 

Pārvaldei ir spēkā esošs līgums par būvuzraudzības veikšanu I grupas inženierbūvēm, kas tiks piesaistīts būvuzraudzības veikšanā projekta ierīkošanā.  

Pēc atzīmes, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, tiks uzsākti būvdarbi – aktivitāšu trases laukuma (vecuma grupa no 7 līdz 14 gadi) būvniecība.