Aktīvās atpūtas taka Biķernieku mežā

Projekta kopējās izmaksas
87000.00 EUR
Apkaime
Teika
Iesniedzējs
Teikas apkaimes biedrība
Balsu skaits
2997
Īstenojas

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Biķernieku mežs (kadastra apzīmējums: 01000920499).

Esam konstatējuši, ka Teikas apkaimē (un Rīgā kopumā) trūkst iespējas aktīvai laika pavadīšanai zaļajās zonās. Vēlamies attīstīt un izmantot jau esošās zaļās pastaigu takas Biķernieku meža teritorijā, tās aprīkojot ar sporta un atpūtas inventāru.

Projekta paredzamais rezultāts ir meža kā rekreatīvās zonas pilnveidotas izmantošanas iespējas, veselīga dzīvesveida attīstība. Plašā Biķernieku meža teritorija iegūst pievienotu vērtību rietumu daļā, kas līdz šim ir bez speciālas infrastruktūras. Paredzam, ka uzlabosies drošība mežā, tur regulāri pulcējoties arvien vairāk apkaimju ļaudīm.

Mērķa grupa: ģimenes ar bērniem, bērni, pusaudži, sportisti, pieaugušie un apkaimju seniori. Izvēlētā atpūtas zonas teritorija sasniedzama no vairākām Rīgas apkaimēm. Atpūtas zonu primāri izmantos Teikas, Purvciema un Mežciema apkaimju iedzīvotāji.

Atsaucoties iedzīvotāju pieprasījumam, takās plānots izveidot dabīgu materiālu elementus, iekļaujošu koka kāpelēšanas joslu/taku bērniem, nelielu bērnu rotaļu laukumu, izvietot solus sēdēšanai un āra sporta trenažierus, kā arī pielāgot nelielu laukumu velotriāla entuziastiem. Papildus, Biķernieku mežā plānots izvietos orientēšanas poligonu: ap divdesmit pastāvīgo orientēšanās kontrolpunktu. Tiks ierīkots neliels amfiteātris, ko varēs izmantot mazu pasākumu rīkošanā, bērnu un pieaugušo aktivitātēm.

Izveidojamie objekti projektēti iespējami draudzīgi meža videi, izmantots koks kā materiāls, cenšoties papildināt nevis samazināt dabas atmosfēru. Izmantojot apaļkokus, laukakmeņus un citus dabiskus materiālus, laukumi un takas būtu estētiskas, prasītu maz resursu uzturēšanai un būtu daudzfunkcionāli: sportam, rotaļām un atpūtai.

Projekta plānošanas gaitā tika iesaistīta arī SIA “Rīgas meži” un ir veikta projekta saskaņošana.

Vizualizācijā attēlotie objekti:

  1. Velotriāla treniņu laukums. Apmēram 25x25 m. Vienlaikus šādā laukumā sportot var līdz 10-12 braucēji. Atrisinātu tuvākās apkārtnes velotriāla braucējiem aktuālu jautājumu par savu spēju pilnveidošanai nepieciešamo infrastruktūru. (Informācijas planšete orientēšanās sportam).
  2. Sporta laukums pielāgojams izmantošanai gan bērniem, gan pieaugušajiem (āra vingrotājiem).
  3. Bērnu rotaļu laukums, šūpoles.
  4. Bērnu kāpelēšanas josla/taka, kas ierīkota jau esošās pastaigu takas malā, izmantoti dabīgi materiāli.
  5. Atpūtas laukums pieaugušajiem ar bērniem, iespēja ierīkot piknika vietas. Soli sēdēšanai. Amfiteātris.

Kontaktinformācija: Teikas apkaimes biedrība; tālruņa numurs: 26300052; e-pasts: sveikateika@gmail.com; kontaktpersona: Selīna Vancāne.