Par iniciatīvu

 

Balsošana par 2020. gada konkursam iesniegtajiem projektiem

Pēc visu 2020. gada konkursam iesniegto projektu administratīvās un saturiskās atbilstības izvērtēšanas konkursa vērtēšanas komisijā trīs vērtēšanas kārtās, projekti, kas atbilst konkursa nolikuma prasībām, ir nodoti balsošanai iedzīvotājiem no 16 gadu vecuma elektroniski vai klātienē. Viena persona var balsot tikai vienu reizi.

Pēc balsojuma par projektu veikšanas iedzīvotājiem ir iespēja aizpildīt aptaujas anketu un sniegt priekšlikumus konkursa norisies pilnveidei.

Balsošana elektroniski

Elektroniski par savu izvēlēto projektu var balsot vietnē: www.balso.riga.lv, autorizējoties vienotajā pieteikšanās modulī latvija.lv.

Balsošana klātienē

Balsojuma veikšanai klātienē ir jāuzrāda pase vai ID karte!

Klātienē par savu izvēlēto projektu var nobalsot Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruņa numuru 80 000 800.

Kungu iela 7/9,       Rīga

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.30 līdz 18.00

8.15 līdz 17.00

8.15 līdz 17.00

8.15 līdz 18.00

8.15 līdz 16.00

Brīvības iela 49/53, Rīga

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 līdz 19.00

8.00 līdz 19.00

8.00 līdz 19.00

8.00 līdz 19.00

8.00 līdz 19.00

Daugavpils iela 31, Rīga

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.30 līdz 18.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 16.00 *

Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.30 līdz 18.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 16.00 *

Dzirciema iela 28, Rīga

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.30 līdz 18.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 17.00

8.30 līdz 16.00

* katra mēneša pēdējā piektdienā apmeklētāju pieņemšana notiek no plkst.11.00 līdz 16.00.

 

 

 

 

 

Izsludināts 2020.gada projektu konkurss

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv apkaimju intereses.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti klātienē līdz šā gada 29.maijam plkst.12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: konkurss.apkaimes@riga.lv.

Rakstot uz šo elektroniskā pasta adresi pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, projekta iesniedzējam tiek arī nodrošināta iespēja noskaidrot zemes gabala, kurā plānots īstenot projektu, atļautās izmantošanas veidu, noskaidrot, kādas pašvaldības autonomās funkcijas izpildei zemes gabals ir paredzēts, saņemt zemes gabala robežu plāna un apgrūtinājuma plāna (ja tādi ir pašvaldības rīcībā) kopiju, kā arī noskaidrot citu konkursa nolikumā noteikto informāciju.

Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama šeit:

Palīgrīks projekta īstenošanai iespējami nepieciešamā finansējuma aprēķināšanai pieejams šeit:

 

_