Uzsākta projekta “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” īstenošana

bilde

 

Rīgas domes Satiksmes departaments ar projekta iesniedzēju, Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrību, ir saskaņojis projekta īstenošanas termiņus. Uzsākta darba uzdevuma izstrāde iepirkuma izsludināšanai par būvdarbu dokumentācijas izstrādi gājēju ietves seguma atjaunošanai Taisnā ielā posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai Dārziņu apkaimē. Būvprojektu plānots izstrādāt līdz šī gada beigām, savukārt būvdarbus pabeigt 2022. gada 3. ceturksnī. Projekta ietvaros paredzēts izveidot arī vides objektu - Dārziņu apkaimes identitātes zīmi.