Noslēgts līgums projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” par dokumentāciju izstrādi projektam un autoruzraudzību

bilde

 

Pēc atkārtoti izsludinātā iepirkuma Rīgas Mājokļu un vides departaments noslēdza līgumu ar SIA “Fixman” par dokumentācijas izstrādi būvprojektam un autoruzraudzību 1203,95 eiro (ar PVN) apmērā.

Kā iepriekš informēts, projekta ietvaros paredzēts izveidot divas aktivitāšu zonas – “rotaļu laukuma zona” un “vingrošanas laukuma zona”. Abām zonām ir paredzēts gumijas flīžu segums, gar aktivitāšu zonām izvietojot dažādus labiekārtojuma elementus (velo novietnes, soliņus, atkritumu urnas) un betona bruģakmens segumu. Rotaļu laukumu plānots iežogot.