Multifunkcionāla atpūtas un sporta centra izveide Jaunciemā.

Projekta kopējās izmaksas
81914.13 EUR
Apkaime
Jaunciems
Iesniedzējs
Jaunciema attīstības biedrība
 
 
Neatbilst prasībām

Projekta realizācijas vieta: Rīga, Jaunciema 4.šķērslīnija 4 (kadastra apzīmējums: 101001 140102).

Jaunciema iedzīvotājiem patīk aktīvi pavadīt laiku, sportot un baudīt pastaigas svaigā gaisā. Katru dienu Jaunciema mazajās ieliņās var sastapt gan bērnus un jauniešus ar velosipēdiem, gan māmiņas, kas izvedušas pastaigās savus mazuļus, gan seniorus, kas pavada dienu ar pastaigām un interesantām sarunām. Diemžēl šobrīd Jaunciemā nav labiekārtotas vietas, uz kurieni iedzīvotāji var brīvi doties un pavadīt tur laiku. Lielākā daļa Jaunciema zemes ir privātīpašums, līdz ar to ir maz iespēju atrast un attīstīt Jaunciema teritoriju tādā veidā, lai tā būtu droša, aktīvai atpūtai piemērota un pieejama visiem apkaimes iedzīvotājiem.

Viena no iespējām ir apmeklēt Rīgas 7. pamatskolas parku, kas jau šobrīd iedzīvotājiem ir brīvi pieejams katru dienu. Zemes vienība Jaunciema 4. šķērslīnijā 4, Rīgā, uz kuras izvietots parks un sporta laukums, ir Rīgas 7. pamatskolas lietošanā nodots Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs īpašums. Šobrīd gan parks nepiedāvā īpaši daudz atpūtas iespējas – tajā ir novecojis basketbola laukums un volejbola laukums, pāris vingrošanas elementi skolas vecuma bērniem, teritorijā neatrodas neviens soliņš, kur apsēsties.

Šobrīd Jaunciemā nav jauniešiem un ģimenēm piemērotas publiskās infrastruktūras saturīgai un sportiskai brīvā laika pavadīšanai. Jaunciemā nav neviena pašvaldības rotaļu laukuma bērniem, nav atpūtas soliņu publiskajā ārtelpā, kur seniori un citi iedzīvotāji var atpūsties, socializēties un baudīt dabas klātbūtni. Faktiski Rīgas 7. pamatskolas parks ir vienīgā piemērotā, pašvaldības īpašumā esoša teritorija Jaunciemā, kuru iespējams labiekārtot un izmantot minētajām iedzīvotāju vajadzībām.

Šī projekta mērķis ir izveidot Jaunciemā pirmo, iedzīvotāju aktīvai atpūtai un sportošanai piemērotu atpūtas parku ar atbilstošu infrastruktūru, kur katrai iedzīvotāju vecuma grupai būtu, ko darīt un aktīvi pavadīt laiku. Lai uz parku varētu nākt ģimenes, vecāki ar bērniem, vecvecāki ar mazbērniem, pusaudži un jau pieauguši cilvēki, uzspēlēt basketbolu vai izdzert savu kafijas krūzi pie interesantām sarunām.

Projekta rezultātā tiktu labiekārtots Rīgas 7. pamatskolas parks sekojošā veidā:

  1. Iekārtota zona pirmskolas vecuma bērniem (tajā būtu vairāki rotaļlaukuma elementi, tajā skaitā šūpoles, slidkalniņš, smilšu kaste);
  2. Papildināts parks ar rotaļlaukuma elementiem skolas vecuma bērniem un pusaudžiem (balansa dēlis, šūpoles, kāpelēšanas trase, šķēršļu trase);
  3. Atjaunoti basketbola laukuma grozu paneļi un basketbola grozi;
  4. Izveidots vingrošanas stūrītis senioriem ar speciālu sporta un vingrošanas iekārtu;
  5. Parka teritorijā tiktu novietota lapene;
  6. Labiekārtota parka teritorija ar soliem, atkritumu urnām un grants celiņiem ap zonām;
  7. Izveidota atsevišķa ieeja parka teritorijā no Jaunciema 5. šķērslīnijas puses;
  8. Pie parka ieejām tiktu uzstādīta zīme par teritorijas izmantošanas noteikumiem un pieejamības laikiem.

Parka Jaunciema 4. šķērslīnija 4, Rīga, teritorija ir uzskatāma par publisku ārtelpu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.21.punktā noteikts, ka publiskā ārtelpa ir sabiedrībai pieejama teritorija un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.

Saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iekšējiem normatīvajiem aktiem Rīgas izglītības iestāžu sporta laukumi un stadioni ir iedzīvotājiem bez maksas publiski pieejami:

-           mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00;

-           skolēnu brīvlaikos, svētku dienās un brīvdienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00.

Rīgas 7. pamatskolas parka teritorija ir lieliski piemērota atpūtas parka izveidei, jo:

1)        Parkam ir interesants reljefs un skaista daba, kas šobrīd netiek pilnībā izmantota – priežu mežs pasargās apmeklētājus no karstās saules, kā arī nodrošinās svaigu un veselību uzlabojošu gaisu;

2)        Parks jau šobrīd atrodas norobežotā teritorijā un garantē drošību tā apmeklētājiem (teritorijā ir videonovērošana, parka teritorija tiek uzraudzīta, parka slēgšana naktī ir bonuss, jo pasargās to no iespējamiem ļaundariem);

3)        Parks jau šobrīd ir pieejams visiem apkaimes iedzīvotājiem, un tā ir vienīgā publiski pieejamā vieta Jaunciemā, kur jaunieši pulcējas brīvajā laikā un kuru iedzīvotāji aktīvi izmanto brīvdienās sportošanai.

4)        Parks atrodas tuvu Jaunciema centram.

Kontaktinformācija - Jaunciema attīstības biedrība; e-pasts: ruskule.santa@gmail.com; tālruņa Nr. 26396476.

Rīgas domes Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūlija sēdē nolemts noraidīt Jaunciema attīstības biedrības iesniegto projektu “Multifunkcionāla atpūtas un sporta centra izveide Jaunciemāˮ, ņemot vērā kompetentās pašvaldības iestādes – Rīgas domes Īpašuma departamenta sniegto atzinumu, ka pašlaik nav lietderīgi virzīt projektu realizācijai šajā teritorijā, jo ilgtermiņā nav zināma pašreizējās Rīgas 7.pamatskolas ēkas turpmākā izmantošana un funkcija.