Tiek skaņotas divu projektu izmaiņas ar projektētājiem četrām rekreācijas vietām Daugavmalā, Dārziņos

Bilde

No iecerētajam četrām reakcijas aktīvās atputas zonām, divi tika realizētas 2020.gada – Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas un 21.līnijas.

Par neizbūvētām divām atpūtas zonām ir izstrādāti un Rīgas būvvaldē akceptēti projekti.

  • "Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541" ( Projekts 1)
  • "Rekreācijas vieta Jāogu ielā 48 pie Dārziņu 9. līnijas zemes gabalā ar kadastra 0100 12506301" ( Projekts 2)

Ņemot vērā Dārziņu apkaimes biedrības iebildumus pret Projektā 1 un Projektā 2 paredzētajiem labiekārtojuma risinājumiem tiek izvērtētas iespējas veikt projektos izmaiņas, vienojoties ar projektētājiem, pirms to realizācijas.