Uz Rīgas apkaimju attīstības veicināšanas konkursa trešo kārtu virza 16 projektus

attēls

 

Otrdien, 30. jūnijā, Rīgas līdzdalīgas budžetēšanas projektu īstenošanas konkursa komisija nolēma uz trešo kārtu novirzīt 16 projektus. Divi projekti tika noraidīti, jo norādītais finansējums pārsniedza konkursa nolikumā noteikto piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu vienam projektam. Savukārt divi projekti tika noraidīti, jo projektu īstenošanai nepieciešamie zemes gabali nepieder Rīgas pašvaldībai.

Par viena projekta virzību uz konkursa trešo kārtu vērtēšanas komisija vēl lems pēc papildu informācijas par projekta robežām saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja.

Atbilstoši konkursa nolikumam, saņemtie projektu pieteikumi tiek vērtēti trijās kārtās. Konkursa komisijas atbalstītie projekti tiks nodoti iedzīvotājiem balsošanai konkursa interneta vietnē www.balso.riga.lv.

29.maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana. Konkursam no 22 nevalstiskajām organizācijām kopā ir iesniegti 26 projektu pieteikumi. Jau vēstīts, ka vērtēšanas pirmajā kārtā tika noraidīti pieci projekti.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī pilsētas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas pilsētas apkaimju intereses. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiek virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta: www.balso.riga.lv vai https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/auc/rigas-pilsetas-lidzdaligas-budzetesanas-projektu-istenosanas-konkurss.htm