Pārskats par projekta "Multifunkcionāls sporta laukums Brasā" īstenošanu līdz 2020.gada 1.jūnijam

Vizualizācija

 

Laika posmā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. laika tika izstrādāts skiču projekta variants, kurā ņemti vērā visi apkaimes biedrības "Brasa" pārstāvju ieteikumi. Sagatavotas būvdarbu, iekārtu, labiekārtošanas un sporta elementu tehniskās specifikacijas un aprēķināta būvdarbu plānotā līgumcena. Līdzekļi šīm darbībām nav izlietoti. Kopā līdz 01.06.2020. izlietoti līdzekļi EUR 544,50.