Pārskats par projekta "Āgenskalna laukums" īstenošanu līdz 2020.gada 1.jūnijam

Vizualizācija

 

Laika posmā no 01.03.2020. līdz 01.06.2020. ir izstrādāts būvprojekts Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Rīgā Nometņu ielā 64" un tas tiek izskatīts Rīgas pilsētas būvvaldē. Projekta līdzekļu izlietojums līdz 01.06.2020. ir EUR 1781,60.